A
A
A

Kontakt

Za zainteresirana podjetja

 
Janko Trobiš
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženje in pravne zadeve

03 42 65 764
janko.trobis@celje.si

Za medije

 
Robert Gorjanc
Odnosi z javnostmi

03 426 56 18
robert.gorjanc@celje.si