A
A
A

Ureditev Ekonomsko- poslovne cone Trnovlje – jug

Mestna občina Celje je pristopila k projektu Ureditev EPC Trnovlje – jug,
ki je namenjen komunalni ureditvi in vzpostavitvi ustrezne infrastrukture. 

Sofinanciranje EU

Mestna občina Celje je pristopila k projektu Ureditev ekonomsko-poslovne cone Trnovlje – jug, ki je namenjen komunalni ureditvi in vzpostavitvi ustrezne infrastrukture na območju cone, ki še ni zapolnjena s podjetniško dejavnostjo, razširitvi cone te privabljanju novih malih in srednjih podjetij na to območje.

Projekt “Ureditev ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug” se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in je uvrščen v razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponento K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in v investicijo D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Projekt EPC Trnovo

Namen projekta je »ureditev oz. dograditev« obstoječe Ekonomsko – poslovne cone Trnovlje jug na nezasedene proste površine in na ta način prispevati h krepitvi obstoječega ekosistema ekonomsko-poslovne infrastrukture ter ustvariti pogoje za nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti podjetij v coni, ter prispevati k ustvarjanju ekosistema podjetij z visoko dodano vrednostjo.

Celotna vrednost projekta: 2.235.358,57 EUR
Vrednost sofinanciranja projekta: 1.300.000,00 EUR

Zaključek projekta: 30. junij 2025


Kazalniki učinka projekta

Projekt predvideva, da bodo v treh letih po zaključku projekta zainteresirana podjetja zasedla vsaj 50 odstotkov prostih novih uporabnih površin v EPC Trnovlje - jug, kar je bil eden od pogojev javnega razpisa za sofinanciranje naložbe.

Projekt EPC Trnovo

Če želite v zeleni coni začeti svojo novo pot,
nas za dodatne informacije in ogled parcel kontaktirajte.

Kontaktirajte nas