A
A
A

Skladnost

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran epc.celje.si.

Ekonomsko-poslovna cona Trnovlje – jug, in Mestna občina Celje se zavezujeta omogočati dostopnost spletnega mesta v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava o dostopnosti spletnega mesta je bila pripravljena na podlagi samoocene, dne 12. 6. 2023.

Stopnja skladnosti

Ocenjujemo, da je spletno mesto epc.celje.si dostopno vsem uporabnikom in delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Skladnost spletnega mesta poskuša čim bolj slediti smernicam Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Povratne in kontaktne informacije

Vsebine se, zaradi potreb razvoja projekta, na spletišču občasno spreminjajo in dopolnjujejo, zato jih tudi redno posodabljamo. Prizadevamo si, da bi vsebine vsem uporabnikom bile prijazne in ustrezno dostopne, a kljub temu lahko prihaja do težav.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov robert.gorjanc@celje.si.

Nedostopna vsebina na spletnem mestu

Dostopnost spletnega mesta epc.celje.si redno spremljamo in jo po potrebi sproti izboljšujemo. Kljub temu nekatere objavljene vsebine zaradi številnih razlogov ne morejo biti dostopne vsem uporabnikom.

Obsežni uradniški dokumenti niso najbolj optimalna oblika predstavitve informacij na spletu, vendar se jim v nekaterih primerih težko izognemo.

Primeri možnih nedostopnih vsebin so:

  • Objava daljših skeniranih PDF dokumentov.
  • Skenirani PDF dokumenti, ki jih posredujejo tretje osebe.
  • Objava Word ali Excel dokumentov, kot so na primer obrazci ali vloge, ki morajo biti podpisani.
  • Video posnetki, objavljeni prek drugih spletišč, ki nimajo podnapisov.
  • Programsko generirani dokumenti, različne kompleksne tabele s podatki (ki so podane v skenirani obliki - pdf, jpg ali png).
  • Iskalno polje na spletni strani je brez ustreznega dostopnega imena.

Poročanje o nedostopnosti in povratne informacije

Prosimo vas, da se o domnevno nedostopnih in neskladnih vsebinah ter morebitnih drugih vprašanjih obrnete na naše kontakte:

  • poštni naslov: Mestna občina Celje, Ekonomsko poslovna cona Trnovlje – jug, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
  • elektronski naslov: info@epc.celje.si.

Skladno z zakonom bomo odgovor na vaše sporočilo podali v roku osmih dni od njegovega prejema. Če ustreznega odgovora v tem roku ne bomo mogli zagotoviti, vas bomo o razlogih za zakasnitev pravočasno obvestili.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov ali dodatnih pomankljivih informacij vas prosimo, da se obrnete na odgovorno institucijo:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat RS za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana