A
A
A

Odlična lega in prijetno okolje za ustvarjanje uspešnih poslovnih zgodb

Ugodna lega v vzhodnem delu Celja razvojni coni zagotavlja odlično lokacijo za poslovno dejavnost malih in srednje velikih podjetij.

Ekonomsko poslovna cona Trnovlje jug se nahaja v Mestni občini Celje in s svojo ugodno lego v vzhodnem delu mesta predstavlja odlično lokacijo za poslovno dejavnost malih in srednje velikih podjetij. Nahaja se v bližini avtocestne povezave, kar omogoča dobro logistično dostopnost, hkrati z dobro prometno povezavo do središča Celja.

Območje EPC Trnovlje – jug se razprostira v vzhodnem delu Mestne občine Celje, vzhodno od reke Hudinje in sega do ceste Gaji na zahodu. Na severu jo omejuje Cesta v Trnovlje, na jugu sega do območja Kotne ulice in Kulturniške ulice.

Soseska EPC Trnovo

Velikost območja EPC Trnovlje jug znaša 15.6 hektarja, trenutno pa v poslovni coni deluje 87 podjetij.

Z novimi infrastrukturnimi ureditvami, z izgradnjo dveh povezovalnih cest in drugimi posegi bo poslovna cona omogočala še boljše možnosti za različne poslovne dejavnosti, večje možnosti razvoja, širitev proizvodnje in storitev. Cona bo še bolj povezana in pretočna in bo omogočala optimalnejše logistične dostope, večje možnosti razvoja, širitve proizvodnje in storitev, boljšo povezljivost podjetij.

S trajnostnimi ukrepi in zeleno infrastrukturo bo EPC Trnovlje – jug, ki je že umeščena v pretežno zeleno okolje na robu mesta predstavljajo tudi prijetnejši ekosistem za zaposlene, poslovne partnerje in obiskovalce poslovne cone, za bolj sproščeno navezovanje poslovnih stikov ipd.

Soseska Projekt EPC Trnovo

Celje se razprostira na sotočju rek Savinje in Voglajne. Je dinamično in razvojno mesto, upravno, administrativno, kulturno, izobraževalno, gospodarsko, sejemsko, športno in turistično središče regije.

 

Ponaša se z bogato zgodovino. Sloves Celja kot knežjega mesta je prinesla mogočna dinastija Celjskih grofov.

 

Trgovinska in poslovna dejavnost sta skoncentrirani severno od središča ob Mariborski cesti ter na vzhodu, kjer so bili nekoč obrati Cinkarne. Ob Mariborski cesti stoji tudi celjsko sejmišče, znano po vsakoletnem Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva, ki je največji poslovni sejem v tem delu Evrope.

 

Če želite v zeleni coni začeti svojo novo pot,
nas za dodatne informacije in ogled parcel kontaktirajte.

Kontaktirajte nas