A
A
A

Novice

Gradbena dela za osrednjo povezovalno cesto v Ekonomsko poslovni coni Trnovlje – jug

15.02.2024
Gradbena dela za osrednjo povezovalno cesto v Ekonomsko  poslovni coni Trnovlje – jug

V sklopu projekta »Ureditev Ekonomsko poslovne cone Trnovlje – jug« so se začela gradbena dela za 270 metrov dolgo povezovalno cesto A, ki bo skupaj z že zgrajeno cesto E predstavljala osrednji steber nove infrastrukture na območju cone, kjer MOC komunalno ureja obstoječe in nove površine za podjetniško dejavnost.

Vrednost pogodbenih del za povezovalno cesto A znaša 1.004.861 evrov. Izvajalec del je podjetje Remont NG, ki bo gradbena dela končalo v mesecu juliju. Doslej so bila izvedena vsa pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela v povezavi z javno razsvetljavo, plinovodom in vodovodom, položen je bil tudi primarni vod plinovoda.

Cesta A bo povezovala nove površine ekonomsko-poslovne cone s krožiščem na Bežigrajski cesti, s čimer bo omogočen hiter dostop do avtocestnega priključka Celje – vzhod.

Ob tej cesti je predvidena tudi glavnina ureditev trajnostnih ukrepov t. i. modre in zelene infrastrukture, ki obsega ureditev namakalnega sistema parkovnih zelenic z meteorno vodo, ureditev drevoreda in parka, kolesarskih stez in sistema javne izposoje koles (KolesCE), javnega potniškega prometa (Celebus), polnilnic za električna vozila, javne razsvetljave na sončne kolektorje, ekološkega otoka in zbiralnice izdelkov za ponovno uporabo.

Spomladi načrtujemo tudi izvedbo prvih javnih dražb za prodajo stavbnih zemljišč v coni zainteresiranim vlagateljem, zaključek projekta pa je predviden prihodnje leto.

Naložba v Ekonomsko – poslovno cona Trnovlje – jug je vredna več kot 1,8 milijona evrov, MOC pa bo zanjo prejela do 1,1 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost.