A
A
A

Novice

Kmalu prva dela v EPC Trnovlje – jug

08.06.2023
Kmalu prva dela v EPC Trnovlje – jug

V sklopu evropskega projekta širitve in ureditve Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje – jug se bodo kmalu začela prva gradbena dela. V teh dneh bo uveden v delo izvajalec povezovalne ceste E, kar bo ena od večjih infrastrukturnih gradenj v tem projektu.

Cesta E v dolžini približno 180 metrov bo povezovala lokalno cesto v Kulturniški ulici in cesto Gaji ter tako izboljšala komunikacijo med zahodnim, središčnim in vzhodnim delom cone. Ob cesti je predvidena tudi izgradnja hodnika za pešce in postavitev nove cestne razsvetljave.

Gradbena dela bo izvajalo podjetje Sial, pogodbena vrednost del pa znaša 346.130,56 evrov z vključenim DDV.

Ob tem tudi že pripravljamo razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca del za izgradnjo industrijske ceste A, dolge približno 480 metrov. Ta bo bodoče novo urejene proste uporabne površine v coni, namenjene podjetniškim dejavnostim, povezovala z obstoječo javno potjo Gaji in krožiščem cest Trnovlje pri Celju – Gaj ter od tu naprej do avtocestnega priključka Celje – vzhod. Na severu cone je namreč predvidena izgradnja krožišča na severu, ki bo povezoval industrijsko cesto A s Trnoveljsko cesto.