A
A
A

Novice

Pravnomočno gradbeno dovoljenje za ureditev EPC Trnovlje – jug

16.05.2023
Pravnomočno gradbeno dovoljenje za ureditev EPC Trnovlje – jug

Mestna občina Celje je uspešno pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za ureditev dveh povezovalnih cest v okviru projekta Ureditev ekonomsko-poslovne cone (EPC) Trnovlje – jug, za katerega smo upravičeni do sofinanciranja EU sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Pravočasna pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja je bil eden od temeljnih pogojev za izvedbo projekta in sofinanciranje EU.

Projekt EPC Trnovlje – jug je namenjen ureditvi oziroma dograditvi obstoječe ekonomsko-
poslovne cone na nezasedene proste uporabne površine, ustvarjanju pogojev za nadaljnjo
specializacijo EPC, krepitev konkurenčnosti podjetij v coni ter oblikovanju ekosistema podjetij z visoko dodano vrednostjo.

V sklopu urejanja infrastrukture in komunalnega opremljanja nepozidanih površin bomo v EPC Trnovlje – jug zgradili povezovalni cesti, eno v dolžini 180 metrov in drugo v dolžini 270 metrov, poleg tega je predvidena še ureditev javne razsvetljave, izgradnja vodovoda in (meteorne) kanalizacije, hodnikov za pešce itn. Skupna površina urejanja in dograjevanja EPC bo znašala 6,26 ha.

Mestna občina Celje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko – poslovne infrastrukture«, zato bo iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) za projekt EPC Trnovlje – jug lahko prejela do 1,3 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev.