A
A
A

Novice

Zgrajena prva povezovalna cesta, gradnja druge kmalu

11.10.2023
Zgrajena prva povezovalna cesta, gradnja druge kmalu

V sklopu urejanja komunalne infrastrukture pri širitvi Ekonomsko poslovne cone Trnovlje – jug je v teh dneh prišlo do prvega večjega premika na terenu. Končana je gradnja prve povezovalne ceste, t. i. ceste E v dolžini 180 metrov. V teh dneh je bila tudi podpisana pogodba z izvajalcem del za gradnjo povezovalne ceste A, ki bo dolga 270 metrov. Obe cesti bosta izboljšali komunikacijo in pretočnost na območju cone in sta osnova za nadaljnje posege, med katere sodi tudi vzpostavljanje zelene infrastrukture.

Vrednost pogodbenih del za cesto E, ki se razteza od Kulturniške ulice do javne poti Gaji, je znašala nekaj več 346 tisoč evrov. Gradbena dela, ki so se začela sredi junija, je izvajalo podjetje Sial GP, zgrajena pa je bila cestna infrastruktura s pločnikom, urejeno je bilo odvodnjavanje padavinskih vod, obnovljen je bil vodovod itn.

T. i. cesta A (industrijska cesta »Petrol) bo po ureditvi in navezavi na javno pot Gaji povezovala območje od krožišča pri Bežigrajski cesti na jugu do Trnoveljske ceste na severu, s čimer bo omogočen tudi hiter dostop do avtocestnega priključka Celje – Vzhod.

Vrednost pogodbenih del za cesto A znaša dober milijon evrov, izvajalec del pa bo podjetje Remont NG. V sklopu gradnje 270 metrov dolge ceste so predvideni še ureditev površin za kolesarje in pešce, fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, plinovoda, telekomunikacijskih vodov in cestne razsvetljave. Namestili bomo tudi polnilnice za električne avtomobile. Uvedba v delo je načrtovana prihodnji teden, dela pa morajo biti končana v devetih mesecih.

Projekt EPC Trnovlje – jug je namenjen ureditvi oziroma dograditvi obstoječe ekonomsko - poslovne cone na nezasedene proste uporabne površine, ustvarjanju pogojev za nadaljnjo specializacijo EPC, krepitev konkurenčnosti podjetij v coni ter oblikovanju ekosistema podjetij z visoko dodano vrednostjo. Skupna površina urejanja in dograjevanja EPC bo znašala 6,26 ha.

Mestna občina Celje je bila uspešna na razpisu nekdanjega Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (zdaj Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) »Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko – poslovne infrastrukture«, zato bo iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) za projekt EPC Trnovlje – jug lahko prejela do 1,3 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Celotna vrednost projekta znaša več kot 2,3 milijona evrov.