A
A
A

Novice

Zlato priznanje Mestni občini Celje na svetovnem kongresu podjetnikov

11.12.2023
Zlato priznanje Mestni občini Celje na svetovnem kongresu podjetnikov

Mestna občina Celje je na svetovnem kongresu podjetnikov v Dubrovniku, prejela zlato nagrado in priznanje GlobalLocal za ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja za razvoj podjetništva v srednji in jugovzhodni Evropi. MOC si je priznanje, ki ga je prejela v kategoriji najboljše lokalne skupnosti in v konkurenci 102 kandidatov iz sedmih držav, prislužila s projektom Ekonomsko - poslovna cona Trnovlje - jug. Nagrade in priznanja GlobalLocal podeljujeta Mednarodni ekonomski forum Perspektive in društvo Promo Global Zagreb na podlagi odločitve mednarodnega komiteja, ki ga sestavlja 17 strokovnjakov iz enajstih držav.

Vsakoletni kongres, kjer se podeljujejo prestižna priznanja, pripravlja Mednarodni ekonomski forum Perspektive, letošnji kongres pa gosti hrvaški turistični biser, kjer je tudi sedež foruma. Cilj podelitve priznanj GlobalLocal je nagraditi dobre projekte in prakse ter seznaniti širšo javnost z uspešnimi lokalnimi in regionalnimi skupnostmi ter javnimi ustanovami, ki v izzivih dinamičnih in zahtevnih časov z izvirnimi ukrepi in ustvarjalnimi rešitvami za spodbudno poslovno okolje pripomorejo k hitrejšemu in trajnostnemu razvoju podjetništva.

Te cilje po mnenju uglednih strokovnjakov s projektom ureditve in širitve Ekonomsko - poslovne cone Trnovlje – jug, vrednim 2,2 milijona evrov, za katerega bomo z uspešno prijavo na razpis ministrstva za gospodarstvo prejeli do 1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev iz sklada Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), uresničuje tudi Mestna občina Celje. Priznanje sta v Dubrovniku prevzeli Aleksandra Rezar in mag. Mateja Böhm s sektorja za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve.

»Mednarodnega priznanja GlobalLocal smo zelo veseli, saj pomeni spodbudo našim razvojnim načrtom na področju gospodarstva, ki jih bomo lažje uresničevali z Občinskim prostorskim načrtom (OPN), ki urejanje prostora vidi kot temelj za nov razvojni preboj Celja. Izgradnja EPC Trnovlje – jug bo dala nov zagon gospodarski in podjetniški dejavnosti, hkrati bo s sodobnimi infrastrukturnimi ukrepi izboljšala urejenost, povezljivost in pretočnost tega dela mesta občine, kar bo v prid tudi lokalnim prebivalcem. Naša vizija razvoja tega območja je postati prodorna poslovna lokacija, kjer se bodo prepletale gospodarske, razvojne, izobraževalne in inovacijske vsebine. Izgradnja te cone, ki jo lahko nadalje razširimo še s skoraj 19 hektarji dodatnih poslovnih površin, bo pomembno vplivala na razvoj Mestne občine Celje ter bo obenem gonilo gospodarskega in družbenega razvoja regije,« je dejal župan Mestne občine Celje Matija Kovač.

Povezujemo uspešne zgodbe za celovit trajnostni razvoj

Na območju poslovne cone Trnovlje – jug komunalno opremljamo in infrastrukturno urejamo obstoječe in nove površine za različne dejavnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij. Gre za več kot 6 hektarjev novih poslovnih površin, kjer se bodo prepletale gospodarske, razvojne, izobraževalne in inovacijske vsebine. Podjetjem bodo v coni omogočeni optimalni pogoji za izvajanje poslovne dejavnosti, dolgoročnega medsebojnega povezovanja ter nadaljnje rasti in razvoja. Na ta način želimo v Mestni občini Celje prispevati h krepitvi obstoječega ekosistema ekonomsko - poslovne infrastrukture ter ustvariti pogoje za nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti podjetij v coni, ter ustvarjanju ekosistema podjetij z visoko dodano vrednostjo. Končanje projekta je predvideno junija 2025.

Ugodna lokacija Ekonomsko – poslovne cone Trnovlje – jug v neposredni bližini centra Celja in avtocestnega priključka zagotavlja odlične pogoje za razvoj ter izvajanje številnih dejavnosti.

Projekt posebno pozornost namenjena trajnostnim ukrepom in vzpostavitvi zelene infrastrukture, s čimer bo v coni zagotovljen javni potniški promet (Celebus), kolesarske steze in postaja sistema KolesCE, polnilnice za električna vozila in kolesa, ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov, zbiralnik za ponovno uporabo izdelkov, drevored in parkovna ureditev ter javna razsvetljava, ki se napaja iz sončnih panelov.